Horeca Service OÜ toiduohutuspoliitika: komplekteerin ainult sellist kaupa, mille olen nõus koos kliendiga ära sööma!

Meie protsessid vastavad toiduohutuse juhtimisstandardile ISO 22000:2018.

Meie toiduohutusalased juhtpõhimõtted:

1. lähtume enda tegevustes omanike ootustest, ettevõtte visioonist, kokkulepitud strateegilistest eesmärkidest, enda tegevuspiirkonna kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, sh heast äritavast, toiduohutusjuhtimissüsteemi ISO 22000 standardi nõuetest;

2. oleme kliendikesksed, pakume professionaalset teenust, kasutades kvaliteetseid seadmeid, usaldusväärseid alltöövõtjaid ja tarnijaid ning järgime kokkulepitud tähtaegasid;

3. oleme arenguvõimelised ning pakume enda klientidele uuenduslikke lahendusi;

4. hindame pidevalt riske eesmärgiga vähendada toiduohutuse, aga ka tööõnnetuste, tervisekahjustuste tekke võimalusi;

5. osaleme koolitustel, tõstame töötajate kvalifikatsiooni ja toiduohutusalast teadlikkust;

6. võimaldame töötajatele turvalise ja ohutu töökeskkonna, kindlustame töötajad ohutuse tagamiseks sobivate töö- ja isikukaitsevahenditega;

7. mõistame ja austame erinevusi, kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ning ei diskrimineeri kedagi tema veendumuste, vaadete, rassi, soo vms tõttu.

8. Horeca Service OÜ toiduohutuspoliitika: komplekteerin ainult sellist kaupa, mille olen nõus koos kliendiga ära sööma!

 

Juhatus, 4. veebruaril 2020

2023 @ Horeca Service OÜ Privaatsuspoliitika